"Risale-i Nur’un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder." Risale-i Nur harici eserleri okumak sadakatsizlik olur mu?


"Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevî güneşe bedel, bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder."(1)

Biz bu cümleyi ya Risale-i Nur'u yetersiz görüp başka kitaplara müracaat etmek şeklinde ya da Risale-i Nur'u tamamen terk edip başka şeylere kapılmak anlamında anlıyoruz.  

Yoksa Risale-i Nur'u kendine esas aldıktan ve temel kabul ettikten sonra, harici kitapları okumakta bir beis göremiyoruz. Çünkü Nur talebeleri içinde ehli ilim, hoca, aydın, bilim insanı vesaire çok tabaka insanlar bulunuyor. Bu insanlar konum ve meslekleri gereği harici kitap ve fikirleri incelemek durumundalar. Bu tabakaları harici kitapları okumaktan men etmek uygun olmaz.

Ama liyakati olmayan, harici kitaplara baktığında kafası karışacak avam Nurcuların Risale-i Nur'a odaklanıp harice bakmamasında fayda var denilebilir. Ama Risale-i Nur'a hakim ve vakıf ve ilmi seviyesi yeterli Nurcuların, harici kitapları okuması normal, hatta elzemdir denilebilir.

İmam-ı Gazali’nin felsefeyle ilgilenme konusunda verdiği fetva burada da caridir. Yani yüzmesini bilene denize girmek helal yani serbestken, yüzme bilmeyene haramdır, çünkü boğulma riski bulunuyor. Risale-i Nur'u hazmederek anlayan birisinin harici denize atılmasında inşallah bir sakınca olmaz.

Bizim kanaatimiz bu yönde...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte.