"Bismillah büyük, tükenmez kuvvet ve ne çok bitmez bereket olması" nasıl oluyor; nasıl anlamalıyım?


Bismillah kelimesindeki tükenmez kuvvet ifadesi, Allah’ın sonsuz kudretini temsil ediyor. Yani Allah’a iman edip tevekkül eden birisi, Allah’ın sonsuz kudretini arkasında bir yardımcı bir zahir kuvvet olarak alıyor demektir.

Bismillah kelimesindeki, bitmez bir bereket ifadesi de Allah’ın sonsuz gına ve zenginliğini temsil ediyor. Yani Allah’a iman edip tevekkül eden birisi, Allah’ın sonsuz gına ve zenginliğini arkasında bir yardımcı, zahir bir bereket olarak alıyor demektir.

Zaten kainattaki bütün nimet ve yardımlar, Allah’ın sonsuz kudret ve zenginliği ile olmaktadır. İnsan iman ve tevekkül ile bu iki sıfatı kendini raptedip bağlıyor. Besmele de bunun zikir ve ifade biçimidir.

Devlete dayanan bir askerin, devletin gücünü ve servetini arkasına alması gibi mümin de iman ve tevekkül ile Allah’ın sonsuz kudret ve zenginliğini arkasına alıp sonsuz bir bereket ve kuvvete kavuşuyor. Hazreti Musa (as)’in denizi on iki kola bölüp geçmesi, Hazreti Yunus (as)’in balığın karnından kurtulması, küçücük bir incir çekirdeğinin tonlarca ağırlıkta olan koca incir ağacını başında taşıması hep aynı manadadır...