Cemaat içinde alınan meşveret kararlarının bağlayıcılığı ne ölçüdedir, izah eder misiniz?


Meşveret her şeyden önce sünnettir ve bir ibadet değeri vardır. Müslüman, meşveret etmek ve meşverette alınan kararlara uymakla yükümlüdür.

Meşveret kararlarına uyulmaması, cemaatin birlik ve dirliği açısından çok yanlıştır ve vebali olan bir tavırdır. İslam geleneğinde ve ahlakında meşveret çok önemli bir yer tutar. Bu yüzden sadece "bir cemaat kararı" deyip önemsememek, aynı zamanda İslam’ın prensip ve ahlakını da önemsememek anlamına gelir ki, bu tavrın manevi sorumluluğu aşikardır.

Lakin, meşveret kararları her ne kadar önemli ve manevi bir mesuliyet gerektiriyor olsa da bir kanun gibi uymayanı cezalandırmak, dışlamak ve tahkir etmek hakkını bize vermez. Bu yüzden meşveret kararları cemaate tebliğ ve tavsiye edilir, uymak istemeyene bir baskı ve zorlama söz konusu olmaz ve olmamalıdır. Karara uymayan insanı kendi mesuliyetine bırakmak daha ehvendir.