"İnsanın Cenâb-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur." cümlesini açıklar mısınız?


"İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanın Cenâb-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilâkis, daima Ona şükretmeye medyundur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memlûküdür." (1)

Allah insanı yoktan var edip sayısız nimetler ile donattığı için, insanın Allah’tan başkaca bir şey talep etmeye ne hakkı ne de yüzü vardır. İnsana düşen, verilen bu sayısız nimetlere teşekkür etmektir. Yani verilmiş nimetlere şükrünü eda etmeden, hakkı imiş gibi yeni şeyler talep etmesi terbiyesizlik ve nankörlüktür.

İnsan, değil bütün nimetlere şükretmek, iki göze bile şükretmekten acizken, Allah’a karşı hak dava etmesi tam bir cehalet tam bir safsatadır.

Allah insanı, bir hak edişten dolayı yoktan var etmişte değildir. Yani insanı meccanen, tamamen kerem ve inayeti ile varlık sahasına çıkarmıştır. Bu durumda insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbir hakkı talep etme hakkı yoktur...

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale