"Bismillah Allah'ın abdlerine bir ders olarak nâzil olmuş, elbette söylemek mânâsında olan قُلْ kelimesi Bismillah içinde vardır. İlm-i sarf ile mukadder tâbir edilir." Burayı izah eder misiniz, "Bismillah"da قُلْ görünmüyor?


“Kul” kelimesi, besmelenin başında takdiren vardır ,açıkça yazılmaması olmadığı anlamına gelmez. Yani takdir ya da mukadder kelimeleri burada yazılı olmayıp, sözün gelişinden anlaşılan anlamında kullanılmaktadır. “Kul” kelimesi de sözün gelişinden anlaşıldığı için, yazılmaya ihtiyaç duyulmamıştır. Bu Arapça gramerinde bir kuraldır.  

Yani ifade şu şekilde oluyor: “De ki, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.”

Diğer bir husus, Kur’an Allah tarafından Hazreti Peygamber (asm)'e indirildiği için, tabiri caiz ise Allah amir Peygamberimiz de memur oluyor; “kul” kelimesi de amirin memura emir kipinde mukadder bir ifadesi oluyor.