"Bunu da inkâr etmem, medeniyette vardır mehâsin-i kesire. Lâkin, onlar değildir ne Nasrâniyet malı, ne Avrupa icadı, Ne şu asrın san’atı. Belki umum malıdır. Telâhuk-u efkârdan, semâvî şerâyiden, hem hâcât-ı fıtrîden, hususen şer-i Ahmedî,.." İzah?


"Bunu da inkâr etmem, medeniyette vardır mehâsin-i kesire. Lâkin, onlar değildir ne Nasrâniyet malı, ne Avrupa icadı, Ne şu asrın san’atı. Belki umum malıdır. Telâhuk-u efkârdan, semâvî şerâyiden, hem hâcât-ı fıtrîden, hususen şer-i Ahmedî, İslâmî inkılâptan neş’et eden bir maldır. Kimse temellük etmez."(1) 

Bu paragrafın kısaca meali:

Bugün insanlığın ulaşmış olduğu medeniyette insanlığa faydalı ve hayırlı çok yönler bulunuyor. İletişim, ulaşım, tıp, teknolojik buluşlar vesaire bunlara örnektir ve bunu inkar etmek mümkün değildir.

Lakin insanlığın ortak akıl ve tecrübesi ile ulaştığı bu medeni seviyeyi, sadece din olarak Hristiyan camiasına, bölge olarak Avrupa kıtasına, zaman olarak da sadece bu asra mal etmek insafsızlık olur.

Çünkü fen ilimleri bir binanın inşa edilmesi gibidir. Temeli Hazreti Âdem (as) tarafından atılmış, her asır her kavim her toplum bu inşaata bir tuğla eklemiş ve nihayetinde bugünkü şeklini almıştır. İnsanlığın ortak aklı ve ortak emeği ile oluşmuş bu medeniyeti, belli bir zümre belli bir kıtaya mal etmek son derece insafsızlık olur.  

Bu medeniyetin tesis edilip inşa edilmesinde semavi şeriatların, peygamberlerin, ortak aklın, fıtri ihtiyaçların, özellikle de İslam medeniyetinin büyük bir payı ve katkısı vardır. Bu yüzden kimse bu medeniyeti tek başına sahiplenemez.

(1) bk. Sözler, Lemeat.