"Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." Ademi fiillerde sureten vücudun olmasını açar mısınız?


Mesela, bir ormanı bir adamın kibrit ile tutuşturması, görüntü açısından vücudi bir fiildir. Bu adam kibriti yakıp ormana atmasa orman tutuşmaz deniliyor. Zahir açıdan, yani sureten bakıldığında adamın basit ve cüzi fiili gerçekten büyük bir şart, kuvvetli bir sebep gibi duruyor.

Ama işin özünde kibritin yakılması fiili, koca ormanın yanma sonucunun hakiki bir faili hakiki bir sebebi değildir; çok sebeplerinden sadece basit ve cüzi bir sebebidir. Koca ormanın yanmasını basit ve küçük bir kibritten bilmek ve her şeyiyle ona vermek mümkün değildir. Ama kibritin yakılma fiili de ormanın yanmasına bir şart-ı adi yapılmıştır, bu şart olmadan orman yanmıyor.

İşte ormanın yanma işleminde kibritin tutuşturulması, küçük ve cüzi de olsa vücudi bir durum gibi duruyor. Oysa ormanın bir anda kül olması tahrip ve ademidir. Bu büyük tahrip, yok olma fiili, kibritin yakılma fiilini güçlü ve vücudi gibi gösteriyor...