"Kur’ân’dan tereşşuh etmeyen ve Kur’ân’ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur’ân’ı tanzir edemez." Risalelerde geçen "Risale-i Nur Kur'an'dan tereşşuh etmiş, Kur'an'ın malıdır..." gibi ifadeler, Risalelerin Kur'an'a nazire iddiasında olduğunu göstermez mi?


Risale-i Nur Kur’an’ın içinde mündemiç olan güzellikleri açığa çıkaran bir vesile bir manevi alet hükmündedir ve iddiası da bu yöndedir. Dolayısı ile tanzir kapsamına girmez ki, bu iki husus arasında bir tenakuz olsun.

Risale-i Nur Kur’an’ın yüksek ve ulvi meziyetlerini gösteren parlak bir aynadır. Haşa ona meydan okuyan, onu kendine rakip gören bir hasım ya da düşman değildir. Yani "tanzir" kavramı rakip ve meydan okumayı gerektiriyor.

Bir markanın bayisi markanın ürünlerini satar ve onu neşretmeye çalışır. Bayinin bu çalışmasına marka karşıtlığı denemez. Ama başka bir marka o markanın ürünlerini kendine rakip gördüğü için, kendi ürünleri ile ona meydan okur ve o markayı nazardan düşürmek için her yolu dener.

Risale-i Nur tabiri caiz ise, Kur’an’ı rakip gören bir marka değil, onu neşretmeye ve onun yüceliğini herkese göstermeye çalışan bir bayii gibidir.