İSMAİL FAKAZLI


1913 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Ağabeyi İbrahim Fakazlı, Nur Risalelerine “Küçük İbrahim” olarak büyük ruhlu bir şahsiyet olarak imzasını atmıştı. Üstad Bediüzzaman’la birlikte 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapishanelerinde bulundu.

İsmail Fakazlı, hanımıyla beraber risalelerin çoğaltılıp yayılmasında çok büyük fedakârlıklar gösterdi. Hattâ, Meyve Risalesi’ni yazması üzerine Lütfiye Fakazlı için Üstad Bediüzzaman, kendi el yazısı ile şu duâyı yazmıştı: “İlahi! Allahım! İsm-i Azâmın hürmetine bu nüshayı yazan Lütfiye’yi Cennetü’l Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazhar eyle.”

Üstad Beadiüzzaman’ı bir ziyareti sırasında Mevlâna Halid-i Bağdadî’nin cübbesini devamlı hizmetinde bulunan Sadık Beyle (bk. Sadık Bey maddesi) birlikte o da giymişti.

Daha sonraki zamanlarda Üstadı Isparta’da ziyaret etti. Bu ziyaretlerden birisinde, Üstad Bediüzzaman, o sıralarda gerçekleşecek olan seçimlerle bağlantılı olarak şöyle dedi:

“Kardaşım, biz küfr-ü mutlaka değil, Müslüman Demokratlara yardım edeceğiz. Demokratları destekleyeceğiz. Küfr-ü mutlak hesabına çalışan bu teşkilata (CHP) sandalyeyi, koltuğu teslim etmemek için, Müslüman Demokratlara hem reylerimizi vereceğiz, hem de yardım edeceğiz.”