"Kalbî ve ruhî meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zevâl bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefâreten affettirmesi..." Buradaki kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıya müşahhas örnek verebilir miyiz?


"Eğer, bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin herbir saati, bazan bir gün ibadet; ve fâni bir saati, bâki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbî ve ruhî meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zevâl bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefâreten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece kârlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla tesellîdârâne bir hoş sohbet olduğu düşünülsün..."(1)

Hapis gibi bir yerde insanın özgürlükleri kısıtlı olduğu için kalp daralır ruh sıkılır. Şayet kalp ve ruh dayanacak başka bir teselli noktası bulamaz ise, daima ümitsizlik içinde ıstırap çeker. Kalbin darlanması, ruhun ümitsiz bir vaziyette sızlaması ancak hissedilir, somut bir şekilde nasıl gösterebiliriz ki.

Hapiste beş vakit farz namaz kılınır, zikir ve ibadet ile meşgul olunursa, o zaman kalp ve ruh nefes alıp rahatlar. O ümitsiz ve sıkıcı durumdan bir parça kurtulur ve ferahlar.

Çekilen sıkıntılar, hapse sebebiyet veren hatalara keffaret olup affedilmesine sebep olur ve hapsin en büyük hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece kârlı bir imtihan olduğunu düşünür, oradaki ders ve musibet arkadaşlarıyla teselli verici hoş sohbetler de yaparsa, insanın hapis musibeti bin ise bire iner... 

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Birincisi.