Yedinci Şuâ’nın Birinci Makamı'nın On Yedinci Mertebesi neden bahsediyor?


Bediüzzaman, Âyetü’l-Kübra adını verdiği Yedinci Şua’da tevhid delillerini anlatır. İki bölümden meydana gelen bu eserin Birinci Makam'ının On Yedinci Mertebesi'nde, Kur'an'ın Allah'a delil olmasını nazara verir.