"Her kabileden bir adam laakal içinde bulunup..." Kureyş fitneye düşmesin diye, her kabileden birkaç adamı ikna edince, kendi kabileleri ikna edilmiş mi oluyor? Buradaki fitne nazar mı? Yani adamları ikna etmezse anlaşmazlık olacak?


O dönemde Araplar arasında milliyetçilik "kabilecilik" şeklinde idi. Yani her bir kabile ayrı bir milletmiş gibi telakki edilir, düşmanlık ya da saygıda buna göre olurdu. Mesela, kabileden herhangi birisine saldırı oldu mu kabileye saldırılmış sayılırdı ve saldıran diğer kabile düşman ilan edilirdi. Kabile mensubunun haklı mı haksız mı olduğuna bakılmaz, kabile mensubu olması yeterli sayılırdı.  

Bu düşünce ve hissiyat tam bir cahiliye asabiyeti ve âdetidir. Bu yüzdendendir ki Araplar arasında siyasi ve sosyal birlik sağlanamazdı. Şimdilerde bu ilkel ve şerli düşünce ulus milliyetçiliği şekline dönüştü. Yani kabile yerini kavimler aldı Kureyş yerine Arap, Türk, Kürt, Alman denildi ve insanlar bu duygu ile birbirine kırdırılıyor, oysa Allah milletleri birbirine düşman olmak için değil, tanımak ve yardımlaşmak için ayrı ayrı yaratmıştır.

Peygamber Efendimiz (asm)'in kabilesi Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır ki, bu kabile Araplar arasında en saygın ve en güçlü kabile idi. Dolayısı ile Peygamber Efendimiz (asm)'i şehit edecek bir kabile tek başına buna cesaret edemezdi. Bu yüzden insi bir şeytan "Her kabileden bir katil olursa, Haşimoğulları bütün kabileleri karşına alamaz ve olay böylelikle kapanır gider." şeklinde bir plan ortaya atmış ve bunun uygulanmasını temin etmiştir.

O dönemde kabilecilik ruhu ve duygusu adalet ve ahlakın önünde olduğu için, bu plan zekice bir plan oluyor. Ama Allah, Habib'ini korumayı vadettiği için planları akim kalmıştır...