Meyve bahsinde geçen güneşin yanması için gereken malzemeler ile ilgili "Zaten bunu bilim de söylüyor. Niye çok ilginçmiş gibi anlatıyorlar?" diye tenkid etmeye çabalayanlar var...


Mana-yı ismi ve mana-yı harfi açıdan verdiğiniz cevap gayet yerinde ve yeterli bir cevaptır. Herkesi her konuda ikna ve tasdik ettirmek gibi bir vazifemiz bulunmuyor. Siz zaten gereken cevabı vermişsiniz, kabul edip etmemek onların bileceği bir şeydir. Bizim zorla bir şeyleri kabul ettirmek gibi bir vazifemiz bulunmuyor.

Çok uzaklara gitmeye gerek yok, etrafımızda olan her şey zaten birer mucize, onları görmek ancak Allah hesabına bakabilmekle mümkündür. Gözümüz önündeki mucizeleri görmekten aciz, cahil insanlara daha hafi daha belirsiz mucizelerden bahsetmek ve bu konuda münakaşaya girişmek gereksiz olur.

Biz elimizden geldiği kadar Tabiat Risalesini ve tevhide dair konuları onlara anlatmaya çalışmalıyız. Hidayet Allah’tandır.