"Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır." Bu ifade Risalelerin dünyevi faidesi ile nasıl tevfik edilebilir?


"BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVÎ FAİDESİ VAR"

"1. Rızıkta bereket.
2. Kalbde rahat ve sürur.
3. Maişette sühulet.    
4. İşlerinde muvaffakıyet.
5. Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır."
(1)

Beşinci maddede belirtilen bu duaya mazhar olan birisinin, maddi ve manevi bütün işleri iyi gider, dünya hayatında da rahat ve muvaffak yaşayabilir, demektir.

Malum, duanın faydası sadece uhrevi değil dünyevidir de. Tabi bizim niyetimizde dünyevi faydalar maksud-u bizzat (asıl amaç) olmayacak / olmamalıdır. Ama duanın bir yönü de dünyaya bakar. Arkasında bu kadar salih insanların duasını zahir bulan birisinin dünyevi meşakkatler ve sıkıntılar içinde kalması zordur diye düşünüyoruz.

Mesela, Peygamber Efendimiz (asm)'in bir duası ile ömrü boyunca müferreh ve bereketli yaşayan sahabeler vardır. Enes Bin Malik (ra) yüz küsur yıl yaşaması ve saçında bir beyaz kılın olmaması Peygamber Efendimiz (asm)'in duasının dünyevi bir bereketi ve faydasıdır mesela. 

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 142. Mektup.