Tekrarat-ı Kurâniye ne demektir, açıklar mısınız?


“Emirdağı Çiçeği” adı verilen bu bölüm, müellifin Denizli Hapishanesinde yazdığı Meyve Risalesinde Onuncu Mesele olarak yer almıştır.

Bu Risale Kur'an'daki tekrarların bazı hikmetlerini beyan eder. Bu şekilde ehl-i dalaletin kokuşmuş ve zehirli vehimlerini ortadan kaldırır.