Üstad semavî ve arzî musibetlerden bahsediyor; bunları nasıl anlamalıyız?


Zalim fertlere ve topluluklara dünyada verilen ilâhi ceza, hem gökten hem de yerden gelebilir. İlgili bir ayet bunu şöyle bildirir:

"De ki: Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya da kadirdir."(1)

Ayette geçen "üstten ve alttan gelebilecek azap" olarak, 

- Üstten taş, alttan çöküntü; 

- Üstten kötü idareci, alttan ayak takımının musallat olması;  

- Üstten rüzgâr, alttan sel felaketi; 

- Üstten Nuh kavminde olduğu gibi helak edici bir su, Ebrehe ordusunu helak eden ebabil kuşları gibi felaketler; alttan ise deprem, kuraklık...

gibi musibetler nazara verilmiştir. Hamdi Yazır'ın da dediği gibi, "Ayet hepsine muhtemildir." (2)

Dipnotlar:

(1) En'am, 6/65.
(2) bk. Yazır, III, 1953.