Besmele, Kur’an’da yüz on dört defa mı tekrar ediliyor?


Besmele, Tevbe Suresi dışında yüz on üç surede, sure başlarında bahsediliyor, Neml Suresinde de ayet içinde geçiyor; dolayısıyla tek bir ayet olduğu halde Kur’an’da yüz on dört defa geçmiş oluyor.