Besmelenin arşı ferşle bağlaması ne demektir?


"Besmele, âlem sayfasında nurani bir satır teşkil eden üç ehadiyet sikkesinin kutsi unvanıdır, kuvvetli bir ipidir ve parlak bir hattıdır. Yani 'Bismillâhirrahmânirrahîm' yukarıdan inerek ucu insana dayanır, ferşi arşa bağlar. İnsânî arşa çıkmağa bir yol olur."(1)

İnsan, yerde gezen küçük bir varlık olmakla beraber, Allah’ın adıyla hareket ettiğinde arş ile bağlantıya geçer, ayakları âdeta yerden kesilir; aklen, fikren, kalben yukarı âlemlerde dolaşmaya başlar, insanî arşa yükselir. 

(1) bk. Nursi, Sözler, On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı, s. 9.