Birinci Babda بِشَهَادَةِ İkinci Babda بِمُشَاهَدَةِ fıkraları tekrar ediliyor. Şehadet ile Müşahede farklı mı; hangisi daha kuvvetli?


"... hakikatinin azamet-i ihatasının şehadetiyle..."

"... hakikatinin azamet-i ihatasının müşahedesiyle..."(1) 

"Müşahade" kelime olarak gözle görmek ve seyrederek anlamak anlamına geliyor; aynelyakin gibi. "Şehadet" ise, bir şeyin doğruluğuna delâlet, alâmet, işaret vesilesi ile inanmak anlamına geliyor; ilmelyakin gibi.

Dolayısı ile müşahede şehadetten daha güçlü daha sağlam daha tatmin edici bir durumdur, diye düşünüyoruz. 

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.