"O sestir gayeten ulvî, nihayet derece ciddî, hakikî pek samimî, hem nihayet munis ve mukni' ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?


"O sestir gayeten ulvî, nihayet derece ciddî, hakikî pek samimî, hem nihayet mûnis ve mukni ve burhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki: Lâ ilâhe illâ Hû."(1) 

Kur’an’ın sesi (mesajları) yüce ve ulvidir, yani İlahi ve semavidir; beşeri kir ve paslardan temiz ve paktır.

Hem çok ciddidir, yani tehdit (cehennem) ve müjdelerinde (cennet) gayet tutarlı ve ciddidir.

Hem pek samimi  ve gerçekçidir, onda asla hayali ve tutarsız bir söz ya da vaat bulamazsın.

Hem çok munis (dost canlısı) ve mukni (ikna edici) bir özelliğe sahiptir. Kur’an insanın duygularını tam tatmin ettiği için, insan Kur’an’a çabucak ünsiyet edip ülfet eder.

Aynı zamanda Kur’an bütün meselelerini delillerle ispat eder. Onun hiçbir davası boş ve muallakta değildir, daima deliller ile altını besler, okuyanını tam tatmine ulaştırır.

Ve Kur’an’ın en büyük davası ve en çok tekrar ettiği şey tevhittir, yani "La İlahe İllallah"tır. 

(1) bk. Sözler, Lemeât.