Allah'ın, şiddet-i zuhurundan gizlenmesi; insanın gafleti cihetinden mi, yoksa Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinin idrak edilememesi yönünden midir?


Güneşin en görülemediği zaman, en şiddetli tezahür ettiği zamandır. Çünkü güneş o kadar parlak ve haşmetle tezahür ediyor ki, insanın gözü onu görmekte ve algılamakta zorlanıyor. Ama güneşin tezahürü akşama doğru zayıfladığı için, görmek hatta seyretmek biraz daha zevkli hale geliyor.

Allah, şu kainatta isim ve sıfatları ile o kadar şiddetli tecelli etmiştir ki, bu tecelliyi çıplak akıl ile görmek çok zor hale gelmiştir. Çıplak gözle güneşe bakmak nasıl mümkün değil ise, -çünkü gözlük olmadan güneşe bakılmaz- aynı şekilde insan çıplak aklı ile tecelliyat içindeki şiddetli zuhurat ve görünmek manasını fark  edemiyor. Ancak vahiy gözlüğü ile bakarsa, o zaman fark edip görebiliyor.

İnsan kulağı belli bir frekansın üstündeki şiddetli gürültü ve sesleri duyamaz. Yani şiddetli tecelli duymamaya ve  görmemeye sebep olabiliyor. İşte İlahi isimler öyle şiddetli tecelli etmişler ki, insan kendi güç ve takati ile bu tecelliyi görüp okuyamıyor.

Lakin vahyin frekansı bir adaptör gibi insanla kainatı telif ederek, insanın kainat kitabını rahatlıkla okumasını sağlayabiliyor. Buna hidayet deniyor.

Allah’ın insana cennette İlahi tecellileri rahatlıkla görüp okumasını sağlayacak bir görüş kuvveti ve bir göz keskinliği vermesi, Onun kudretine gayet makul ve kolaydır. Bu dünyada hidayet adaptörü nasıl İlahi tecellileri gösteriyor ise, orada da yaratılış kusursuzluğu o vazifeyi ifa edecektir ve edebilir. Üstelik ahirette imtihan olmayacak, dünyadaki perdeler orada kalkacaktır.

Allah’ın görülememesinde, şiddeti zuhur da gaflet de ayrı ayrı birer etkendir denilebilir. Lakin Allah’ın mahiyetinin idrak edilememesi çok farklı bir durumdur. Yani insan hiçbir zaman Allah’ın mahiyetini ihata ile idrak edemeyecektir. Çünkü sınırlı bir insanın, sınırsız olan Allah’ı kuşatarak idrak etmesi imkansız bir durumdur.

Burada şiddetle zuhur eden Allah’ın isim ve sıfatlarıdır, yoksa Allah’ın Zat-ı Akdesi değildir...