Risale-i Nur'da; "Bir ân-ı seyyâle yaşamak." , "Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil." gibi ifadeler var. Bulunduğumuz güne mi, ana mı odaklanmalıyız?


Gaflet ve günah noktasından, insanın ömrü bulunduğu andır, yani dünyanın en tatlı en cazip hâli çabucak geçen bir  an-ı seyyaledir. Öyle ise bir anlık bir zevk için ebedi saadetini heba edip mahvetme, ahirete odaklan, anını orada değerlendir.

Geçmiş geçmiş, gelecek de gelmemiş; öyle ise senin elindeki tek sermaye bulunduğun gün ya da bulunduğun andır. Geçmiş ve geleceğe odaklanıp, emellerini genişletip dünyayı daimi ve bitmez bir yer olarak tasavvur etme. Şayet böyle yaparsan, bu seni aldatır, ahireti unutturur.  

An ile gün bu anlamda, yani şimdiki an anlamında kullanılıyor. An şimdiki hâlin en alt birimi gün de en üst birimi olarak değerlendiriliyor. Yani an ile gün yukarıda ifade ettiğimiz gibi, zamanın şimdiki hâli anlamında değerlendiriliyor.