İmanın dört rüknünü tek başına "Muhammedün rasulullah" nasıl ifade ediyor?


Kelime-i şehadette "Muhammedün rasulullah" deriz. “Muhammed Allah’ın elçisidir.” manası, 

- Allah’a imanı,
- Meleklere imanı,
- Kitaplara imanı,
- Peygamberlere imanı tazammun eder.

Çünkü O, Allah’ın elçisidir.

Kendisine vahyi getiren Cebrail, bir melektir.

Elindeki Kur'an, ilâhî kitaplardan bir kitaptır.

Ve kendisi (asm), Allah’ın peygamberlerinden bir peygamberdir.