"Bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum vâlidemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum." iman esasları çocuklara; mesela cehennem fikri nasıl ve ne zaman verilmeli?


Günümüzde, hamile kadınların yaşam şeklinin karnındaki yavruya etki ettiği bilinen bir gerçektir. Dolayısı ile "Eğitimin yaşı anne karnına kadar gider." desek abartı olmaz. Yani anne adayının haram ve helale, beslenme şekline, maneviyat ile meşguliyetine dikkat etmesi gerekir.

Kaldı ki yeni doğan bebeğin kulağına ezan ve kamet okunması ve benzeri sünnetler, eğitim yaşının olmadığının bir vesikası hükmündedir.

Peygamber Efendimiz (asm) çocuğun dünyaya geldiği yedinci gününde bebeğe yedi işlem yapılmasını tavsiye eder:

1. Çocuğa isim verilip sünnet edilir,
2. Ondan eza bertaraf edilir (banyo yaptırılır),
3. Kız ise kulağı delinir,
4. Akika kurbanı kesilir,
5. Saçı tıraş edilir,
6. Akika kurbanının kanı sürülür,
7. Kesilen saçın ağırlığınca altın ve gümüş sadaka edilir. (1)

İman esaslarını basit ve çocuğun anlayacağı seviyede çocuğa vermek çok önemlidir. Mesela, ninnileri tevhidi içeren bir şekilde yeniden düzenleyerek çocuğa okumak, Allah’ın isimlerini ninni şeklinde ona telkin etmek gibi bir çok yöntemler uygulanabilir.

Çocuklara cenneti, gençlere cehennemi telkin etmenin daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Rahmete muhtaç zayıf ve çaresizlere umut, güçlü ve enerjik gençlere caydırmak amacı ile korku telkin etmek gerekir...

(1) bk. İbrahim CANAN, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, II/452.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bir yaşındaki çocuk için ders ve telkinat nasıl oluyor, açıklar mısınız?