"Görüyoruz, her masnu, vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi, birer intizamlı olduğu halde, heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır." İzah eder misiniz?


Kâinatta her şey gayet sanatlı, mükemmel ve ölçülü yaratılıyor.

Meselâ, bir elmayı nazara alalım. Elma hem sanatlı hem hikmetli ve mükemmel hem ölçülü yaratılmıştır. Sanat hârikası olan elmanın gözümüze hitap eden hârika bir şekli, dişimize uygun sertliği, ağzımıza layık tadı, vücudumuza faydalı vitamini var. Elmada herhangi bir kusur ve noksanlık söz konusu değildir.

Kâinatta teşhir edilen her varlık da mükemmeldir, sanatlıdır, hikmetlidir, ölçülüdür. Hiçbir şeyde kusur ve noksanlık yoktur.

"Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak! Gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner." (Mülk, 67/3-4)