"Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur." İzah eder misiniz, "ömrün meyveleri" neler olabilir?


Ömür sermayesinin meyvelerini üç ana başlık altında toplayabiliriz: Bunlar sağlam bir iman, halis bir ibadet, güzel bir ahlaktır. İnsan, ömrünü bu üç başlık altında toplar ve istikametle geçirirse, ebedi bir saadeti, yani cenneti kazanır.

Ömrünü imansız, ibadetsiz ve ahlaksızca yaşayanlar, verimsiz ve kurak bir arazi gibi meyvesiz ve neticesiz yaşamış demektir. Hatta neticesi ebedi bir azap, sonsuz bir hüsran, yani cehennemdir.

Allah hepimize iman, ibadet ve güzel bir ahlak üzere yaşamayı ve öyle ölmeyi nasip etsin. Âmin...