"Tekamül" ve "tekemmül" kavramları arasında fark var mı, açar mısınız?


"Tekemmül" kelime olarak kemâl bulma, olgunlaşma anlamına geliyor.

"Tekamül" ise yine benzer bir anlam olarak olgunlaşmak ve kemale doğru gitmek anlamına geliyor.

İki kelime arasındaki nüans:

Tekemmül etmek, tamamlanmak, olgunluğa erişmek demek iken, tekâmül etmek tamamlanma yolunda ilerlemek (evrim) demektir.

Yani tekâmül eden henüz tamamlanmamıştır, ama tamamlanacaktır. Süreç henüz devam etmektedir, sona ermemiştir. Oysa tekemmül edenin yolculuğu bitmiş, kemâle ermiştir.

Diğer bir husus, tekâmül kelimesi daha çok doğa ve doğallık hakkındadır; buna mukabil tekemmül kelimesi ise daha çok zihin veya zihnî faaliyetler hakkında kullanılır.

Çünkü doğa tekâmül edebilir, ama asla tekemmül edemez. Hep eksiktir ve daima öyle de kalacaktır. Tabi insana göre eksiktir. Yoksa doğanın da bir tekemmül hedefi vardır; çünkü Allah her şeye bir kemal noktası tayin etmiş ve ona sevk etmek için de birçok iç dinamikler koymuştur.

Buna mukabil, insan bilinci tekâmüle tahammül edemez, süratle tekâmül sürecini, başka bir deyişle evrimi, gelişimi, değişimi, ilerlemeyi sona erdirmek ister. Süreç son bulsun ister...