"Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in bu defaki iki hediye-i kudsiyesi ve kerametkârane o iki semavî hediyenin manevî i'cazını gözlere de gösterir..." Buradaki "iki hediye-i kudsiye" ne olabilir?


"Aziz, sıddık kardeşlerim,

"Risale-i Nur’un kahramanı olan Hüsrev’in bu defaki iki hediye-i kudsiyesi ve kerametkârâne o iki semavî hediyenin mânevî i’câzını gözlere de gösterir bir tarzda, bu şuhur-u selâsede bizlere ve bu muhite hediye etmesi, Risale-i Nur nokta-i nazarında mucizâne bir hizmettir. İnşaallah o Gül fabrikasının kalemi, buraları da bir gülistana çevirecek. Cenab-ı Hak, o kalem sahibine, yazdığı her harf-i Kur’ân’a mukabil, Leyle-i Kadir’deki gibi otuz bin sevap ve rahmet ve hasene versin. Âmin, âmin, âmin."(1) 

Biz buradaki "iki kudsi hediye"yi, "iki adet Tevafuklu Kur’an" şeklinde anlıyoruz. Demek birisini Üstadımıza, diğerini de o çevreye hediye etmiş. Üstadımız da bu hizmetine mukabil ona hem teşekkür ediyor hem de dua ediyor.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (59. Mektup)