KARADAĞ


Kastamonu il sınırları içinde yer alan bir dağdır.

Bediüzzaman’ın Kastamonu hayatında (1936-1943) önemli bir yer tutan Karadağ, şehrin yaklaşık 7-8 kilometre batısında yer almaktadır. Üstad Bediüzzaman buraya gelip tefekkür ediyor ve risaleler telif ediyordu. “Karadağ’ın Bir Meyvesi” başlıklı Lâhika için Üstad Bediüzzaman, “Mektup yerine bu meyveyi gönderiyoruz” ifadesini kullanmıştır. Karadağ’ın yanı sıra, yakın mesafede bulunan Hacı İbrahimdağı’na belirli aralıklarla çıkan Üstad Bediüzzaman’ın yanında talebelerinden bazıları da bulunurdu.