"Ehl-i şuhud" ile "Ehl-i keşf" arasında fark var mıdır?


Ehl-i şuhud ve keşf, genel anlamı ile imana dair hakikatleri Allah’ın lütuf ve ihsanı ile gözleme yeteneğine sahip olan veli zatlara verilen bir isimdir. Şuhud, bir şeyi gözlemlemek ve görmek anlamına gelirken, keşif ise, bir şeyin üstündeki perdeyi kaldırmak anlamına geliyor.

Mesela, kabir normal bir insan için iki üç metrelik bir çukur iken, ehl-i şuhud ve keşf için alem-i berzahtır. Biz bakarız çukur ve toprak görürüz, ehl-i şuhud ve keşf bakar kabrin maverasını (metafizik boyutunu) görür.

Keşf, ille de görme ve gözlemleme anlamına gelmiyor, bir sırrın anlaşılması, bir inceliğin kavranması, bir ahfanın zahir hale getirilmesi vs... şeklinde de cereyan edebilir. Kaderin ince bir hakikatini idrak etmek de bir keşif sayılabilir mesela.  

Şuhud ise, hem maddi göz ile hem de basiret ve gönül gözü ile metafizik boyutları ve uhrevi alemleri görüp gözlemlemek anlamına gelir. Veli zatlar tam nuraniyet sırrına eriştikleri için, onların mübarek bedenleri de aynı kalp ve ruh gibi şeffaf ve nurani bir hüviyete girip, bir derece maddenin kayıtlarından azade olabiliyorlar. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin arş-ı azamı ve İsrafil (as)’in hüviyetini müşahede etmesi gibi.

"Birincisi: 'Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek.' diyen İmam-ı Ali (radıyallahu anh) ve yerde iken Arş-ı Âzamı ve İsrafil'in azamet-i heykelini temâşâ eden Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve evliya-yı azîmeyi câmi ve Âl-i Muhammed nâmıyla şöhretşiâr-ı âlem olan cemaat-i nuraniyenin icmâ ile tasdikleridir."(1)

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.