"Bir köy muhtarsız olmaz." hakikatini anlatınca bazıları muğalata yaparak "koalisyon da var" diyor, nasıl izah edersiniz?


Öncelikle şunu ifade edelim;  temsil, teşbih,  analoji gibi edebî sanatlar, hakikatleri akla yaklaştıran ve daha iyi anlaşılmasını sağlayan birer vasıtadırlar. Bu vasıtaların her noktasını hakikate aynen tatbik doğru değildir.

Meselâ, "Aslan gibi adam." denildiğinde, aslan benzetmesi ile bu adamın güçlü ve cesur olduğuna dikkat çekilir. Birisi kalkıp "Ama aslan yırtıcıdır." diyerek bu benzetme sanatına itiraz edemez. Çünkü benzetme sanatında asıl maksad belli bir noktanın nazar-ı dikkate sunulmasıdır, birebir mukayese yapmak değildir.

Bir yerde mükemmel bir ahenk varsa ve bunun emareleri her yerde görülüyor ise, o yerin mükemmel bir idareci tarafından yönetildiğine işaret eder. 

Teşbihin asıl noktası ve ana teması bu münasebet ve alâkadır.