"Bir köy muhtarsız olmaz." hakikatini anlatınca bazıları muğalata yaparak "koalisyon da var" diyor, nasıl izah edersiniz?


Öncelikle şunu ifade edelim temsil, teşbih, metafor, analoji gibi edebi sanatlar, soyut bir anlamı akla yaklaştırmak ve iyi anlaşılmasını sağlamak amaçlı kullanılan birer araçtırlar. Bu araçların her noktasını her konusunu her hususunu hakikate tatbik etmek ahmaklık olur.

Mesela, "Aslan gibi adam." denildiğinde, aslan benzetmesi ile bu adamın güçlü ve cesur olduğuna vurgu yapılır. Birisi kalkıp "Ama aslan hayvandır, canidir, yırtıcıdır, hatta bazen öz yavrusunu yemekten bile çekinmez." diyerek bu benzetme sanatına itiraz edemez. Çünkü benzetme sanatında asıl amaç bir noktanın vurgulanmasıdır, birebir bir mukayese yapmak değildir.

Vali ve başkan örnekleri bir temsil bir teşbihtir, birebir mukayese edilemez. Koalisyon kavramı temsilin asıl anlatılmak istenen noktası değil istenilmeyen diğer noktalarından birisidir; aslan örneğinde olduğu gibi. Öyle ise koalisyon öne sürülerek temsile itiraz etmek yersiz ve bönlüktür.

Hem koalisyon insanların acizliğinden ve yardımlaşmaya muhtaç olmasından gelen bir durumdur. Oysa Allah sonsuz kudret sahibi olduğu için, aciz de değildir yardıma muhtaç da değildir. O tedbir ve idaresinde tek ve yektadır, asla bir muine bir yardımcıya muhtaç değildir. Aciz olan sonsuz güç sahibi olamaz, sonsuz güç sahibi olan da aciz olamaz. Bu kesin önerme eşliğinde vali ve başkan örneğine bakmak gerekir.

Bir yerde mükemmel bir idare ve ahenk varsa ve bunun emareleri her yerde görülüyor ise, o yerin mükemmel bir idareci tarafından yönetildiğine işaret eder. Teşbihin asıl noktası ve ana teması bu ilgi ve ilişkidir. Yoksa valinin yardımcısı başkanın ortağı konuları değildir...