"Kafkas Dağlarında Derbent cihetinde yine çapulcu garetgir akvam-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır." Tatarlar çapulcu ise, Üstad'ın onlara dua etmesini nasıl anlayabiliriz?


Eski zamanda zalim olan bir topluluk şimdiki zamanda mazlum olabileceği gibi, eski zamanda mazlum olan bir topluluk da şimdiki zamanda zalim olabilir. Bu tarihi bir analiz tarihi bir değerlendirmedir. Filanca kavim eski zamanda zalimdi, daima da zalim olmaya devam edecek denilmiyor, denilemez de.

Eski zamanda setlerin yapılma gerekçesi zalim ve yağmacı kavimlerin şerrinden korunmak içindi. Demek o zamanlarda bir zalim bir de masum kavim varmış. Masum kavimler zalimlerden kendilerini korumak için peygamber ya da velilerin de yardımı ile bu setleri inşa etmişler.

Bu anlamda tarihte birçok yüksek surlu, kaleler, setler, sığınaklar ve yer altı şehirleri inşa edilmiştir. Kur’an-ı Kerim, Zülkarneyn hadisesi ile bu sosyal ve siyasal gerçekliğe işaret ediyor.

Tatar kavmi, o dönemde yağmacı ve saldırgan bir tutum izlerken, şimdilerde zayıf ve masum bir kavim haline gelmiştir. Tarihi hadiseleri tarihi şartları içinde değerlendirmek gerekir. Yani Üstadımızın şimdiki zayıf ve masum Tatarlara dua etmesi, eski zamandaki realiteyle çelişmez.   

Mesela Çinliler o dönemde Türklerin saldırgan tutumundan korunmak için Çin seddini inşa etmişlerken, şimdilerde de aynı baskı ve zulmü Çinliler Uygur Türklerine uyguluyorlar. Zalim ve masumluk zaman ve döneme göre değişebiliyor...