KAYS İBNİ ZEYD (R.A.)


Kaynaklarda tam ismi Kays ibni Zeyd el-Cuzamî olarak geçmektedir. Resulullah (a.s.m.) Kays’ın (r.a.) başına mübarek elini sürmüş ve dua etmişti. Kays (r.a.) yüz yaşında ak saçlı olarak vefat ettiğinde, Resullah’ın (a.s.m.) mübarek elinin dokunduğu yer simsiyah duruyordu. Bunun için bazı kaynaklarda sakar olarak isimlendirildiği rivayet edilir.