"Uluhiyet" ve "rububiyet" ne demektir, izah eder misiniz?


"Uluhiyet", Allah'ın, kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi anlamına gelmektedir. Bunu da ilahlık sıfatları ile yapmaktadır; bu sıfatlar ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam ve hayat sıfatlarıdır.

Mesela, Allah mutlak ve sınırsız bir kudret sahibi olunca, Onun karşısında rakip bir kudret olamaz; böyle sonsuz bir kudretin karşısında her şey boyun eğip itaat etmek zorundadır. Tabiri caiz ise, Allah’ı ilah yapan bu yedi sabit sıfattır.

"Rububiyet" ise, Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyyet ve besleyicilik keyfiyetini ifade eden bir terim bir isimdir.

Mesela, bir kuzunun anne karnından başlayıp hayatı boyunca gelişip büyümesi ve muntazaman beslenmesi hep rububiyet sıfatı ile ifade edilir. Bu anlamda kainatta ne kadar canlı ve cansız varlık varsa, hepsini besleyip büyüten, tedbir edip idare eden "rububiyet" sıfatıdır.