"Haşirde, adalet-i İlâhiye, hasenelerin seyyielere râcih gelmesiyle affettiğine binaen..." Buradaki tartı işlemi nasıldır? Mübarek zaman dilimlerinde milyonlarca sevap kazanırken, belki birkaç günah işliyoruz?


Sevap terazisinin günah terazisine ağır basması ya da tersi bir durum, sadece kemiyet ve nicelik yani sayı ve rakam üstünlüğü ile izah edilemez. Bu meseleye nitelik ve keyfiyet açısından bakmak gerekir.

Bazen bir günah keyfiyet yani nitelik açısından milyonlarca sevaba galebe çalabileceği gibi, bazen de bir sevap milyonlarca günaha galebe çalabilir. Tartma işlemini sadece kemiyet ve sayı çokluğu açısından değerlendirmek yanlış olur.

Değer ve kıymet açısından bakıldığında, bir gram altın on ton topraktan daha ağır basar, çünkü burada esas olan sayı ve ton çokluğu değil kıymet ve değer çokluğudur. Keyfiyetsiz yani samimiyetsiz tonlarca amel ve sevabın bir günah karşısında hiçbir çekeri ve değeri yoktur mesela.

Bu sebepledir ki ibadet ve sevaplarımızın keyfiyetine çok dikkat etmeliyiz. Bir gram ihlaslı ibadet tonlarca ihlassız ibadetten daha değerli daha niteliklidir. İbadetin ruhu ihlas ve samimiyettir. İhlaslı birisi de amelinin çokluğuna bakarak ucba düşmez.

Özetle, amellerin tartılması öyle bizim anladığımız gibi bir malın tartılması gibi olmayacak. Mahşerde kurulacak o hassas terazi amelleri sadece kemiyet açısından değil keyfiyet açısından da tartıp değerlendirecek...