"Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar." cümlesini izah eder misiniz?


"Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hattâ, meslekleri dalâlet ise de yine ittifakı muhafaza ederler. Âdeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalâlette bir ihlâs, o dinsizlikte dinsizdârâne bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir."(1)

“Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar.” cümlesinin açılımı ve izahı paragrafın başındaki, "Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları.Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler." cümlesidir.

Yani bu cümlenin tam meali; sapkınlar, zayıflık ve zilletleri yüzünden birbirinden güç ve kuvvet almak zorundalar.

Ehli dalalet Allah’a ve hakka dayanmadıkları için, kalp ve ruhlarında büyük bir boşluk bir zillet ve bir çaresizlik oluşuyor. Haliyle bu boşluğu ve çaresizliği kendi aralarında ittifak kurarak gidermeye çalışıyorlar. Yani tezellüle düşmemek için birlik olmak zorunda kalıyorlar.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.