KENZÜ’L-ARŞ DUASI


Kaynağı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca Mecmuatu’l-Ahzab’da yer aldığı, Hz. Ali (r.a.) tarafından tertiplendiği ve Ehl-i Beyt yoluyla rivayet edildiği sanılan bir dua olduğu hakkında bilgi vardır. İlk başta Peygamberlerin, daha sonra Kur’ân’daki sûre-i celilelerin ilk âyetlerinin, daha sonra da Kur’ân’daki kelime ve hece harflerinin (huruf u hecâ) ve bunları takiben pek çok mübarek zevat-ı kiram Hazretlerin ve en sonunda Esmâ-i Hüsna’nın şefaatçi edilmesi suretiyle meydana gelen bir duadır. Şayet tertipleyeni Hz. Ali (r.a.) ise, daha sonra zikredilen pek çok zevat-ı kiramın isimleri (ki hepsi ehl-i beyttendir) duaya daha sonradan dahil edilmiş olmalıdır.

Üstad Bediüzzaman bir cihetle Yirmi Dokuzuncu Mektubun İkinci Makamı ve esasen Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Kısmı olan Rumuzat-ı Semaniye Risalesinin ikinci ve üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektir. Bu bahisleri “Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye. Kenzü’l-Arşın birinci nükte-i Kur’âniyesi. Bu remzin mühim bir zeyli–ki Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen ikinci ve yeni ve ayrı bir nükte-i tevafukiyedir. Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i İ’caziye” başlıkları ile izah etmiştir.

Üstad Bediüzzaman’ın tevafuklarla ilgili olarak telif ettiği Rumuzat-ı Semaniyenin Kenzü’l-Arş duasıyla ilgili bölümü Kenzü’l-Arşın Kur’ân’daki kelime sayıları ve harflerinin huruf-u hecâ olarak sayılarından ilham alınmış olmalıdır.