"Tazim" , "tebcil" ve "tekrim" kavramlarını ve farklarını açar mısınız?


"Tazim", bir şeyi büyük görerek ona hürmet ve saygı duymak anlamına geliyor.

"Tebcil", tazime benzer bir mana olarak bir şeyi yüceltmek ve sonra ona karşı hürmetle hareket etmek anlamına geliyor.

"Tekrim" de hakeza bir şeye karşı hürmet, tazim, saygı göstermek ve saygı gösterdiği şeye karşı lütuf ve kerem icrasında bulunmak anlamlarına geliyor.

Her üç kelime de bir şeye karşı saygı ve hürmet göstermek merkezinde birleşiyor.