KEŞMİR


Keşmir, coğrafî bir bölge olarak Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in kesişme noktasında yer alır. Fakat Keşmir’in bir bölümü Hindistan, diğer bölümü de Pakistan sınırları içindedir. Pakistan sınırları içinde kalan bölge, Pakistan’ın bağımsızlığını elde etmesinden sonra, Hint işgalinden kurtarılmış ve Pakistan’a dahil edilmiştir. Bu kısma Azad Keşmir, yani Özgür Keşmir denir.

Keşmir, tabiî güzellikleriyle, yeşillikleriyle ve verimli arazileriyle tanınan bir bölgedir. Bu özelliklerinden dolayı da “Cennet Vadisi” olarak anılır. Ama burada halkın yaşadıkları, bölgenin ismiyle özdeşleşmemektedir. Çünkü Hindistan, Keşmir’deki Müslümanları ağır bir zulüm ve işkence altında tutmaktadır. Hint yönetimi, İngilizlerin bölgeden çekildiği 1947’den bu yana yüzlerce katliam ve vahşet sergilemiştir. Keşmir problemi, 1948 yılından beri Birleşmiş Milletlerin gündeminde yer almaktadır.

Keşmir’in Hindistan yönetimi altında kalan kısmının yüzölçümü 138.935 km2, nüfusu yaklaşık 13-14 milyon civarındadır. Bu nüfusun yaklaşık % 85’i Müslümandır. Hindistan yönetimi altındaki Keşmir’in başkenti Srinagar’dır.