KIBRIS


Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alan bir adadır. 9.251 km2’lik yüz ölçümüyle Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır ve Türkiye’ye uzaklığı 64 km’dir.

Adada iki devlet bulunmaktadır. Topraklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturan güney bölümü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yani Kıbrıs Rum Yönetiminin hâkimiyeti altındadır. Yüz ölçümü 5.896 km2’dir. Kuzey bölümü ise 1983’te bağımsızlık ilânından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını almıştır. Yüz ölçümü 3.335 km2’dir. Adanın toplam nüfusu yaklaşık olarak 900.000 kadardır. Bu nüfusun yaklaşık 200.000 kadarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, geri kalan 700.000 kadarı ise Rum tarafında yaşamaktadır. En büyük şehri, iki kesimin de başkenti olan Lefkoşa’dır. Lefkoşa, ortasında bulunan bir hat ile Türk ve Rum kesimini ayırmaktadır. Rumların dili Yunanca, Türklerin ise Türkçe’dir. İngilizce ikinci bir dil olarak yaygın biçimde konuşulur. Eğitim düzeyi genel olarak yüksektir. Rumlar Hıristiyan Ortodoks, Türkler ise Müslümandır.

Ada üzerinde İslâm tarihi açısından değer taşıyan pek çok eser bulunmaktadır. Şam Valisi Hz. Muâviye (r.a.) kumandasındaki sefere eşi ile birlikte katılan, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) süt halası Ümmü Haram (r. anha) bu fetih sırasında şehide oldu. Kendileri Hala Sultan Tekkesi’ndedirler. Türbe 1760 yılında Şeyh Hasan tarafından yaptırıldı. Yapı hâlen, Güney Kıbrıs’ta bulunan Larnaka kentinin güneyinde, Tuz gölü kenarında bir koruluk içerisindedir. (bk. Ümmü Haram maddesi)

Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedildi ve 307 yıl boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı. Bu dönemde kıymetli sanat ve mimari eserler inşâ edildi.