KIRGIZLAR


En eski Türk kabilelerinden birisidir. 560 yılında Mo-kan Kağan idaresindeki Kök-Türkler’in hâkimiyetine giren Kırgızlar, 1700 yıllarında Hokand Hanlığı’nın hâkimiyetini kabul ettiler. Kısa bir süre sonra da bu hanlığın idaresi Kırgız Türklerinin eline geçti. 1846 yılından itibaren bu bölgede Rus işgalleri başladı. 1852’de Kırgızistan’ın önemli şehirlerinden birisi olan Akmescit’i Ruslar büyük bir katliamla ele geçirdiler. 1855 yılından itibaren Rus işgali arttı ve 1865 yılında Taşkent’i istila ettiler. Muhtelif karşı ayaklanma teşebbüslerine rağmen Rus hâkimiyeti devam etti. Sovyet ihtilâlinden sonra da Ruslar, Ermenilerle takviyeli bir orduyu Kırgızların üzerine yolladılar. 1 Mayıs 1918’de bütün Kırgız bölgelerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine dahil ettiler.

82 senelik Rus hâkimiyeti altında kalan Kırgızlar, Kırgısiztan Cumhuriyeti adıyla, 15 Aralık 1990’da egemenliklerini, 31 Ağustos 1991 yılında da bağımsızlıklarını ilân ettiler.