KIRKAĞAÇ


Eğe Bölgesinde, Manisa iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 543 km2 olan Kırkağaç ilçesi, doğu ve güneyde Akhisar, batı ve kuzeybatıda Soma ilçeleri, kuzey ve kuzeydoğuda da Balıkesir iliyle çevrilidir.

İlçe topraklarının büyük bölümü ovalardan oluşur. İlçedeki başlıca ekonomik etkinlikler tarım ve madenciliktir.

Kırkağaç 19. yüzyıl sonlarında, Aydın vilâyetinin Saruhan (Manisa) sancağına bağlı bir kazâ hüviyetindeydi. Kurtuluş Savaşı sırasında 24 Haziran 1920’den 6 Eylül 1922’ye kadar Yunan işgalinde kaldı.

Risale-i Nur’da bu ilçenin adı, bir köy imamı olan Edhem Hoca, bir diğer adıyla İbrahim Edhem (bk. Edhem Hoca maddesi) isimli Nur talebesinin gerçekleştirdiği büyük hizmetlerle bağlantılı olarak geçer.