Nur talebesi bir erkek ile tarikat ehli bir bayan evlenemez mi? Böyle bir evlilik kişiyi sadakat ve fedakarlık dairesinden çıkarır mı?


Nurculuk, İslam dini içinde imani ve ahlaki bir harekettir. Tarikatlar da nefsi ıslah etmek için kurulmuş manevi birer disiplinlerdir. Bu iki kurumu ya da mesleği evlenme, ticaret vesaire gibi konulara referans ya da kaynak göstermek, İslam hukuku açısından doğru değildir.

Yani dinimizde "Nurcu Nurcu ile evlenecek" diye bir kural bir kaide olmadığı gibi, Nur mesleği içinde de sadece kendi mesleğindekilerle evleneceksin diye bir kaide bulunmuyor. Nur talebesi olabilmenin şartları içinde böyle özel bir şart bulunmadığı gibi haslık, sadakat ve fedakarlık dairesine girmenin şartları içinde de böyle bir şart bulunmuyor.

Ayrıca bu gibi ölçüsüz yaklaşımlar, İslam birliğine ve kardeşliğine de zarar verir.

Mesela, Kadiri tarikatından bir hanım ile Nurcu bir beyefendi birbirlerinden hoşlanıp evlenmek isteseler ve biz de "Sizin meşrepleriniz birbirinize uymuyor, evlenemezsiniz." desek, o zaman bu davranış İslam toplumunda ciddi bir ayrışmaya ve düşmanlaşmaya sebebiyet verir. Kaldı ki kiminle evlenilip evlenemeyeceğine meslek ve meşrepler değil, dinimiz ve evlenecek insanlar karar verir.   

Mükemmel bir uyum ve ahenk açısından aynı meslekteki kişilerin birbirisi ile evlenmesi ahsen olabilir, ama bu mutlak bir tercih sebebi değildir.