"Muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir." cümlesini izah eder misiniz; ben bazı insanları sevemiyorum, bakış açım nasıl olabilir?


"Sevgi ve muhabbetimizi Allah’a çevirmek" demek, insanlara düşman olmak, onları dışlamak, onlardan nefret etmek anlamına gelmiyor. Bilakis Allah’a olan muhabbetimiz insanları sevmemizi ve onlara karşı merhametli olmamızı gerektiriyor. Çünkü başta insanlar olmak üzere her şey onun mahluku, Onun sanatı ve Onun eseridir. Yani yaratılanı yaratandan ötürü sevmek.  

Hatta eşya Allah’ı sevmemizde bir araç bir vesile bir sebeptir. Çünkü biz Allah’ı sanatları ve eserleri ile tanıyıp sevebiliriz. Öyle ise bizi Allah’a götüren sebeplere ve vesilelere düşmanlık değil, ancak Allah adına muhabbet edebiliriz.

Şayet insanlar kötü ve yanlış yolda ise, onların hidayeti için dua eder onlara yalnız acırız. Yani kin, öfke ve düşmanlık şahsa değil sıfata olur. Yani kötüye değil kötülüğe düşman olunur. Günahkardan değil günahtan nefret edilir.

Allah Resulü (asm)'nün mübarek kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi yoktu. Lakin O (asm) Allah’ın mahluklarına karşı gayet merhametli, şefkatli nazik ve nezaketli idi. İnsanlara karşı yumuşak ve affedici idi, onları Allah için sever ve sayardı. Biz de bu sünnete uygun hareket etmekle mükellefiz.