"Pek yüksek bir minare ve o minarenin altında, küre-i arzın merkezine kadar bir kuyu..." Bu temsili, kendisinin Allah tarafından gönderildiği iddiasında bulunan insanlar da kullanamazlar mı; kullanılamazsa neden kullanılamaz?


Bu temsilleri birisinin kendi üzerinde kullanabilmesi için Arş, yıldız, minare başı ile işaret edilen yüksek ve yüce sıfatlara sahip olması gerekir. Yani Hazreti Muhammed (asm) gibi bir evsafa sahip olacak ki, bu temsiller üstüne otursun ve yakışsın.

Mesela, adi bir dilencinin büyük ve zengin bir iş adamı taklidi yapabilmesi için, büyük bir servete ihtiyacı olacak. Yoksa zenginlik ve iş adamlığı üstünde sırtarır durur, kimseyi de zengin bir iş adamı olduğuna inandıramaz.

Ya da adi ve sıradan bir adamın Yavuz Sultan Selim rolüne girip "Ben de Yavuz'um!.." demesi gibi. Yani liyakatsiz ve yeteneksiz bir adamın, tahta oturup kendini devlet ricaline Yavuz diye yutturması mümkün değildir.

Yüksek bir makamı yüksek bir insan hakkı ile doldurabilir; adi, taklitçi ve yalancı birisinin o makamı kusursuz bir şekilde doldurması ve insanları da uzun süreli bir şekilde aldatması vaki ve mümkün değildir. Tarihte buna cüret eden "peygamberlik iddiasında bulunan sahte, yalancı adamlar" olmuştur, ama hepsinin sonu felaketle sonlanmıştır.

Ayrıca Allah kainat üzerinde mutlak ve etken bir tasarrufa sahipken, kendi adına yalan söylenmesine ilgisiz ve lakayt kalmaz. Birisi Allah’ın elçisi olmamasına rağmen Allah’ın elçisiyim diyorsa, Allah onun belasını bir şekilde verir.

Aynı zamanda Allah peygamberlerini, peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adamlardan ayırmak için hem mucize hem vahiy hem de manevi yardımlarla teyit etmektedir. O adamların bu evreleri geçerek insanları sürekli bir şekilde yalanına inandırması mümkün ve vaki değildir.

Sapkın, cahil ve o durumdan menfaat temin eden insanları geçici bir şekilde kendine çekebilir, ama aklı başında ve sağlıklı düşünen insanları uzun vadeli kendine çekip inandırması pek mümkün değildir.