"Evham" , "vehim" , "vesvese" farklı şeyler mi?


"Evham", kelime olarak olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma, kuruntular, zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme gibi anlamlara geliyor. Evham "vehim" kelimesinin çoğulu oluyor, yani evham vehimler demektir.

"Vesvese" de kuruntu ya da aslı olmayan ihtimaller demektir. Vesvese, lügatte hışırtı, fısıltı gibi gizli ses demektir. Bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze vesvese; ve bir nefse böyle bir söz ilka etmeğe de vesvese vermek tabir olunur.

Görüldüğü gibi vehim ile vesvese birbirine yakın anlamlar ihtiva ediyor.