"Bismillah her hayrın başıdır." deniyor. Bu durumda "besmele"siz başlayan işlerin hepsi hayırsız mıdır?


"Hayır", insana maddi ve manevi iyilik ya da sevap getiren şey demektir. Bu durumda "bismillah" hayrın girişi ve anahtarı oluyor. Bismillah olmazsa hayır olmuyor. Burada hayırsızlığı günah ya da şer anlamında değil, sevabı olmayan mübah iş anlamında anlamak gerekiyor. Yani "bismillah" çekilirse o iş sevaplı bir hayra dönüşürken, "bismillah" çekilmez ise sıradan, sevapsız mübah bir iş olmuş oluyor.

Aslında bütün amel ve hayatımızı hayra dönüştürmek mümkündür. Bunun yolu da her mübah işimizde "besmele" çekmeyi bir alışkanlık haline getirmekten geçiyor...