"Allah, Ganiyy-i Muğnîdir; her şeyin anahtarı Ondadır. Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur." Burada geçen "Ganiyy" ve "Muğni" arasındaki farkı izah edebilir misiniz?


El-Ğaniyy, kendisindekiyle ve malik olduğu şeyle kâmil olup müstağnî olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zatında ve sıfatında başkasına ihtiyaç duymayan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu, çok zengin olan Allah demektir.

"Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır." (Fâtır, 35/15)

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O'na yakışır." (Nisâ, 4/131)

El-Muğni, istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden ve mahlukatının her türlü ihtiyacını giderip zengin eden Allah demektir.

"Allah, dilediğine hesapsız rızık verir." (Bakara, 2/212)

"Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine -genişletir- yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir." (İsra, 30)