Açık saçık giyinmek neden yasaklanmıştır, tesettürün farz kılınmasının hikmeti nedir? Risale-i Nur'da bu konuya değinilmiş mi? Bazı belaların bu yüzden geldiği söyleniyor...


"Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar..."(1)

Öncelikle tesettür Allah’ın bir emridir. Bu emir yerine getirilmediği takdirde Allah’a karşı gelinmiş olunur ve bu çok büyük bir cürüm ve günahtır. Bir insanın bela ve musibete maruz kalması için ise Allah’ın emrine itaat etmemesi yeter bir sebeptir. İlle de bir hikmet aramak gerekmiyor.

Düşünsene, seni yoktan var edip bütün kainatı ayağına seren bir Allah’a karşı isyan edip Onun emrine itaat etmiyorsun. Bundan daha büyük günah ne olabilir ki. İbadet ve günahlardaki hikmet üzerinden meseleye bakmadan önce bu cihetten bakmak gerekir.

Tesettür insan için fıtridir, açılmak ise gayr-ı fıtridir. Bütün semavi dinlerde ve medeniyetlerde elbise ve örtünmek insani bir ihtiyaç insani bir gereksinimdir.

Açıklık saçıklığa girenlerin onda dokuzu kendisini başka yabani nazarlara pazarlamak hevesini taşır. Yani açık saçıklık kılığına giren on kadından dokuzu kendini ecnebi erkeklere sevdirmeye çalışır ki, bu da karı koca arasındaki güven ve sadakat duygusunu zedeler ve aile hayatının bozulmasına vesile olur.

On kadından ancak bir tanesi kocasından daha yakışıklısını görmediğinden, bu duyguyu taşımadan açılıp saçılabilir. Bu da istisnai bir durumdur, tesettür hükmünü bozmaz.

Bu hüküm aynı ile erkek için de geçerlidir. Yani yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor, herkesin karısı mükemmel bir güzellikte değil ki başka açık kadınlara bakmasın.

Kadın ve erkekteki bu hürmet ve sadakati kıran durumu gidermenin en güzel yolu tesettür ve mahremiyete riayet etmektir.

Yine insan öz bacısına karşı şehvetle bakamaz. Çünkü yakın akrabalık bağı şehveti kırar, bu yüzden kız kardeşi erkek kardeşinin yanında başını açabilir, ama bacağını açamaz. Çünkü yüz ve baş akrabalığı anımsatırken bacak ve diğer mahrem yerler anımsatmaz; bu yüzden kız kardeşte olsa şehvani uzuvlarını örtmek zorundadır. Nefis kör olduğu için, bacakta kimlik aramaz anında şehveti harekete geçirir.

Hürmet ve güven sadece karı koca arasında değil aile ve akraba arasında da cari bir husustur. Tesettür nasıl karı koca arasındaki hürmet ve güveni temin ediyor ise, yakın akrabalar arasındaki hürmet ve güveni de temin eder.

Ensest (aile içi yasak ilişki) sapkınlığının temelinde bu açıklık saçıklık illetinin payı büyüktür. 

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.