KIZIL İCAZ


1899 yılında telif edilip 1921 yılında basılan bu eser, Abdurrahman Ahdârî’nin Arapça yazmış olduğu Es-Süllemü’l-Münevrak fi İlmi’l-Mantık isimli mantık kitabına Üstad Said Nursî’nin yine Arapça olarak yazdığı haşiyelerden meydana gelmektedir.